fredag 3 juni 2011

BRÅ!

Endast en politiker. Resten av ledamöterna har hämtats från kommunens olika förvaltningar, från förenings- livet och från polismyndigheten.
– Anledningen till omstarten är att vi nu är inne i en ny mandatperiod och att vi nu fått en ny organisation. Rådet lyder numera under utskottet för folkhälsa och samhällsskydd, sade Lis Lyrbo när det nya brottsförebyggande rådet samlades under tisdagen i stadshuset.

Inga kommentarer: