onsdag 8 augusti 2012

Fladdermusinventering i skymning!

I förra veckan var jag och en reporter på ett skumt, men roligt, jobb.
Fladdermusinventering stod på schemat.
Det fungerar så att genom att hänga upp så kallade autoboxar (ljudinspelare) i träden under några timmar, när fladdermössen är som mest aktiva, får man en bra ljudbild av vilka arter som finns i området.

Delsaxad text från artikeln som gick i dagens OT
""Vindkraften byggs ut allt mer i Sverige och en grupp djur som kan påverkas är fladdermössen. Därför krävs numera utredning och inventering av hur man bäst ska anpassa nya vindkraftverk till fladdermössen.
Det börjar skymma när Alexander Eriksson och Amie Larsson på företaget Ecocom lastar ur sin utrustning i skogarna kring Kärnebo i gränstrakterna mellan Högsby och Mönsterås. I det här området har Statkraft AB planer på att bygga nya vindkraftverk. Alexander och Amie håller på att inventera fladdermössen i området, något som krävs till miljökonsekvensbesksrivningen för att få bygga vindkraftverken.
– Det har visat sig att vissa fladdermössarter kan skadas av vindkraftverk, dels kan de slås ihjäl av rotorbladen men de kan också skadas och dödas av lufttrycket vid rotorbladen, berättar Alexander Eriksson och tillägger att fladdermössen löper större risk att skadas av vindkraftverk än till exempel fåglar...""Fladdermusfakta

* Det finns 19 fladdermusarter i Sverige.
* Fladdermöss kan flyga upp till 1200 meter höjd.
* Det finns fladdermusarter som flyttar som flyttfåglar.
* Alla svenska fladdermöss är insektsätare.
* En fladdermus kan äta upp till 2000 insekter på en natt.
* På vintern går fladdermössen i dvala.
Källa Ecocom
Inga kommentarer: